Kim jesteśmy

 W Kościele jest wiele dróg. Jedną z nich jest wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich powstała w 1985 r. w Warszawie z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera i ks. Andrzeja Buczela oraz grupy osób świeckich, pragnących pogłębienia osobistej relacji z Panem Bogiem i dzięki temu - realizowania powołania do świętości w zwykłym, codziennym życiu.

Dlaczego chcemy podążać akurat tą drogą?

Każdy z nas mógłby osobiście odpowiedzieć na to pytanie, bo każdego z nas inaczej Pan Bóg prowadzi. Jednak wszyscy ci, którzy czują się związani ze wspólnotą RRN, akceptują jej duchowość, odkrywają w niej szczególną wartość i pomoc w dążeniu do zjednoczenia z Panem Bogiem.