Formacja w RRN

Aby wzrastać w wierze i coraz bardziej jednoczyć się z Bogiem potrzebujemy stałej formacji. Realizujemy ją poprzez: 

  • codzienną modlitwę osobistą
  • uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii
  • lekturę Słowa Bożego, dokumentów Kościoła i materiałów formacyjnych Ruchu
  • kierownictwo duchowe
  • spotkania w grupach formacyjnych
  • rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki.

Staramy się, by wszystkie nasze przedsięwzięcia organizacyjne i apostolskie miały charakter formacyjny, to znaczy, żeby ich celem było nawrócenie, osobiste uświęcenie i coraz pełniejsza realizacja ideału Świętej Rodziny z Nazaretu.